Przetargi.pl
Dostawa sprzętu IT (2 części) w ramach projektu : „Nowy Wymiar” (...)

Województwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-145 Łódź, Narutowicza 122
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0426319848
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
  Narutowicza 122
  90-145 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0426319848
  REGON: 380827452
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cd2ba07-9339-11ed-94da-6ae0fe5e7159
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT (2 części) w ramach projektu : „Nowy Wymiar” (...)
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach