Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o. o.”

Warszawskie Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-328 Warszawa, Mikołaja Kopernika 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawskie Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o.o.
  Mikołaja Kopernika 43
  00-328 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000297520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o. o.”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach