Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania

Sąd Rejonowy w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Kazimierzowska 31 A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Siedlcach
  Kazimierzowska 31 A
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  REGON: 000324949
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych zlokalizowanychw następujących budynkach:a) Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A w Siedlcach,b) Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach.Powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi łącznie: 6.966,84 m2.II. Zadanie nr 2: Świadczenie usług sprzątania powierzchni zewnętrznych zlokalizowanych w następujących budynkach:a) Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A w Siedlcach,a) Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach.Powierzchnia zewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi: 5.939,31 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach