Przetargi.pl
Dostawa 80 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz gwarancją producenta

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-034 Warszawa, Warecka 1a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 556 80 00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  Warecka 1a
  00-034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 556 80 00
  REGON: 016274699
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pism.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 80 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz gwarancją producenta
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach