Przetargi.pl
Dostawę 1 samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb pracowników Spółki AMW Invest”. używany/nowy, kombi/sedan , 5 miejsc siedzących, sedan, o mocy nie mniejszej niż: 160 kW

AMW INVEST Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-001 Warszawa, Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW INVEST Sp. z o.o.
  Jerozolimskie
  02-001 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 932117189
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę 1 samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb pracowników Spółki AMW Invest”. używany/nowy, kombi/sedan , 5 miejsc siedzących, sedan, o mocy nie mniejszej niż: 160 kW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3 dostawa jednego używanego/nowego, samochodów osobowych z napędem hybrydowym kombi/sedan z 5 miejscami siedzącymi (4 osoby + kierowca) Typ nadwozia: sedan, Rodzaj paliwa –hybryda o mocy nie mniejszej niż: 160 kW -opis samochodu stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach