Przetargi.pl
Częściowy remont budynku socjalnego zlokalizowanego w Żarach przy ul. Serbska 54 dz. nr 29/18 wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej - II etap.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4791469 , fax. 068 4539004
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
  ul. Zakopiańska 7 7
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4791469, fax. 068 4539004
  REGON: 08015657600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgmzary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Częściowy remont budynku socjalnego zlokalizowanego w Żarach przy ul. Serbska 54 dz. nr 29/18 wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej - II etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Serbska 54/19 L.p. Opis remontu J/m Ilość 1. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu + pomiary / 4 pom. / - montaż grzejników elek o mocy 1,5 kW / kuchnia + łazienka / lok.. szt. 1 2 2. wykonanie wewnętrznej instalacji w - k w posadzce / kuchnia + łazienka / / lok. 1 3. montaż szafki pod zlewozmywak, zlewozmywaka, sy-fonu, zaworu czerpalnego kpl. 1 4. montaż urządzeń w pom. łazienki - miska ustępowa typ kompakt, umywalka na wspornikach, syfon, zawór czerpalny, wanna kpl. 1 5. wykonanie instalacji gazowej / do celów ogrzewania / - montaż podgrzewacz gazowego podokiennego - butli gazowej 11 kg wraz z reduktorem i szybko złączką - protokół z próby inst. gazowej na ciśnienie kpl. 1 6. instalacja wentylacyjna / zg. z dok. i kosztorysem inw. / kpl. 1 7. montaż drzwi zew. metalowe gr. 48-55 z zamkiem dol-nym, zamek górny trzybolcowy + klamki i szyldy - wykucie otworu w ścianie gr. 7 cm - montaż zadaszenia wejścia do bud. z poliwęglanu kpl. szt. szt. 1 1 1 8. montaż drzwi wew. + klamki z szyldami kpl. 3 9. montaż stolarki okiennej PCV / wykucie otworów w scianie gr 7 cm szt. 3 / montaż parapetów zew. i wew. szt szt. 1 2 10. malowanie ścian i sufitów 2x farbami emulsyjnymi z jednokrotnym szpachlowaniem w kolorach jasnych lok. 1 11. malowanie farbą olejną ścian w pom. łazienki / 1,60 m /, w kuchni w obrębie szafki zlewozmywakowej / 1,60 / lok. 1 12. wykonanie posadzek cem. lok. 1 13. ułożenie wykładzin podłogowych PCV lok 1 14. montaż listew podłogowych PCV + progi lok. 1 15. utylizacja gruzu m3 0,3 2. Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Serbska 54/20 L.p. Opis remontu J/m Ilość 1. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu + pomiary / 4 pom. / - montaż grzejników elek o mocy 1,5 kW / kuchnia + łazienka / lok.. szt. 1 2 2. wykonanie wewnętrznej instalacji w - k w posadzce / kuchnia + łazienka / / lok. 1 3. montaż szafki pod zlewozmywak, zlewozmywaka, sy-fonu, zaworu czerpalnego kpl. 1 4. montaż urządzeń w pom. łazienki - miska ustępowa typ kompakt, umywalka na wspornikach, syfon, zawór czerpalny, wanna kpl. 1 5. wykonanie instalacji gazowej / do celów ogrzewania / - montaż podgrzewacz gazowego podokiennego - butli gazowej 11 kg wraz z reduktorem i szybko złączką - protokół z próby inst. gazowej na ciśnienie kpl. 1 6. instalacja wentylacyjna / zg. z dok. i kosztorysem inw. / kpl. 1 7. montaż drzwi zew. metalowe gr. 48-55 z zamkiem dol-nym, zamek górny trzybolcowy + klamki i szyldy - wykucie otworu w ścianie gr. 7 cm - montaż zadaszenia wejścia do bud. z poliwęglanu kpl. szt. szt. 1 1 1 8. montaż drzwi wew. + klamki z szyldami kpl. 3 9. montaż stolarki okiennej PCV / w gotowych otworach / montaż parapetów zew. i wew. szt szt. 1 2 10. malowanie ścian i sufitów 2x farbami emulsyjnymi z jednokrotnym szpachlowaniem w kolorach jasnych lok. 1 11. malowanie farbą olejną ścian w pom. łazienki / 1,60 m /, w kuchni w obrębie szafki zlewozmywakowej / 1,60 / lok. 1 12. wykonanie posadzek cem. lok. 1 13. ułożenie wykładzin podłogowych PCV lok 1 14. montaż listew podłogowych PCV + progi lok. 1 15. utylizacja gruzu m3 0,3 3. Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Serbska 54/25 L.p. Opis remontu J/m Ilość 1. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu + pomiary / 4 pom. / - montaż grzejników elek o mocy 1,5 kW / kuchnia + łazienka / lok.. szt. 1 2 2. wykonanie wewnętrznej instalacji w - k w posadzce / kuchnia + łazienka / / lok. 1 3. montaż szafki pod zlewozmywak, zlewozmywaka, sy-fonu, zaworu czerpalnego kpl. 1 4. montaż urządzeń w pom. łazienki - miska ustępowa typ kompakt, umywalka na wspornikach, syfon, zawór czerpalny, wanna kpl. 1 5. wykonanie instalacji gazowej / do celów ogrzewania / - montaż podgrzewacz gazowego podokiennego - butli gazowej 11 kg wraz z reduktorem i szybko złączką - protokół z próby inst. gazowej na ciśnienie kpl. 1 6. instalacja wentylacyjna / zg. z dok. i kosztorysem inw. / kpl. 1 7. montaż drzwi zew. metalowe gr. 48-55 z zamkiem dol-nym, zamek górny trzybolcowy + klamki i szyldy - wykucie otworu w ścianie gr. 7 cm - montaż zadaszenia wejścia do bud. z poliwęglanu kpl. szt. szt. 1 1 1 8. montaż drzwi wew. + klamki z szyldami kpl. 3 9. montaż stolarki okiennej PCV / w gotowych otworach / montaż parapetów zew. i wew. szt szt. 1 2 10. malowanie ścian i sufitów 2x farbami emulsyjnymi z jednokrotnym szpachlowaniem w kolorach jasnych lok. 1 11. malowanie farbą olejną ścian w pom. łazienki / 1,60 m /, w kuchni w obrębie szafki zlewozmywakowej / 1,60 / lok. 1 12. wykonanie posadzek cem. lok. 1 13. ułożenie wykładzin podłogowych PCV lok 1 14. montaż listew podłogowych PCV + progi lok. 1 15. utylizacja gruzu m3 0,3 4. Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Serbska 54/28 L.p. Opis remontu J/m Ilość 1. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu + pomiary / 4 pom. / - montaż grzejników elek o mocy 1,5 kW / kuchnia + łazienka / lok.. szt. 1 2 2. wykonanie wewnętrznej instalacji w - k w posadzce / kuchnia + łazienka / / lok. 1 3. montaż szafki pod zlewozmywak, zlewozmywaka, sy-fonu, zaworu czerpalnego kpl. 1 4. montaż urządzeń w pom. łazienki - miska ustępowa typ kompakt, umywalka na wspornikach, syfon, zawór czerpalny, wanna kpl. 1 5. wykonanie instalacji gazowej / do celów ogrzewania / - montaż podgrzewacz gazowego podokiennego - butli gazowej 11 kg wraz z reduktorem i szybko złączką - protokół z próby inst. gazowej na ciśnienie kpl. 2 6. instalacja wentylacyjna / zg. z dok. i kosztorysem inw. / kpl. 1 7. montaż drzwi zew. metalowe gr. 48-55 z zamkiem dol-nym, zamek górny trzy bolcowy + klamki i szyldy - wykucie otworu w ścianie gr. 7 cm - montaż zadaszenia wejścia do bud. z poliwęglanu kpl. szt. szt. 1 1 1 8. montaż drzwi wew. + klamki z szyldami kpl. 3 9. montaż stolarki okiennej PCV / w gotowych otworach / montaż parapetów zew. i wew. szt szt. 2 4 10. malowanie ścian i sufitów 2x farbami emulsyjnymi z jednokrotnym szpachlowaniem w kolorach jasnych lok. 1 11. malowanie farbą olejną ścian w pom. łazienki / 1,60 m /, w kuchni w obrębie szafki zlewozmywakowej / 1,60 / lok. 1 12. wykonanie posadzek cem. lok. 1 13. ułożenie wykładzin podłogowych PCV lok 1 14. montaż listew podłogowych PCV + progi lok. 1 15. utylizacja gruzu m3 0,3 5. Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Serbska 54/29 L.p. Opis remontu J/m Ilość 1. wymiana instalacji elektrycznej w lokalu + pomiary / 4 pom. / - montaż grzejników elek o mocy 1,5 kW / kuchnia + łazienka / lok.. szt. 1 2 2. wykonanie wewnętrznej instalacji w - k w posadzce / kuchnia + łazienka / / lok. 1 3. montaż szafki pod zlewozmywak, zlewozmywaka, sy-fonu, zaworu czerpalnego kpl. 1 4. montaż urządzeń w pom. łazienki - miska ustępowa typ kompakt, umywalka na wspornikach, syfon, zawór czerpalny, wanna kpl. 1 5. wykonanie instalacji gazowej / do celów ogrzewania / - montaż podgrzewacz gazowego podokiennego - butli gazowej 11 kg wraz z reduktorem i szybko złączką - protokół z próby inst. gazowej na ciśnienie kpl. 2 6. instalacja wentylacyjna / zg. z dok. i kosztorysem inw. / kpl. 1 7. montaż drzwi zew. metalowe gr. 48-55 z zamkiem dol-nym, zamek górny trzy bolcowy + klamki i szyldy - wykucie otworu w ścianie gr. 7 cm - montaż zadaszenia wejścia do bud. z poliwęglanu kpl. szt. szt. 1 1 1 8. montaż drzwi wew. + klamki z szyldami kpl. 3 9. montaż stolarki okiennej PCV / w gotowych otworach / montaż parapetów zew. i wew. szt szt. 2 4 10. malowanie ścian i sufitów 2x farbami emulsyjnymi z jednokrotnym szpachlowaniem w kolorach jasnych lok. 1 11. malowanie farbą olejną ścian w pom. łazienki / 1,60 m /, w kuchni w obrębie szafki zlewozmywakowej / 1,60 / lok. 1 12. wykonanie posadzek cem. lok. 1 13. ułożenie wykładzin podłogowych PCV lok 1 14. montaż listew podłogowych PCV + progi lok. 1 15. utylizacja gruzu m3 0,3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgmzary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach