Przetargi.pl
CP-24-692/2023 Remont pomieszczeń w budynku ,,Domu Nauki’’ CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225693700
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
  ul. Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225693700
  REGON: 000289093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CP-24-692/2023 Remont pomieszczeń w budynku ,,Domu Nauki’’ CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach