Przetargi.pl
Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (IV postępowanie)

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg

 • Adres: 58-379 Czarny Bór, Główna 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748450139
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarny Bór
  Główna 18
  58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie
  tel. 748450139
  REGON: 890718225
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarny-bor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (IV postępowanie)
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach