Przetargi.pl
Budowa punktu gromadzenia odpadów w miejscowości Raczyce gm. Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 733 15 81 , fax. 62 733 38 92
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Odolanów
  Rynek 11 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 733 15 81, fax. 62 733 38 92
  REGON: 25085512700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu gromadzenia odpadów w miejscowości Raczyce gm. Odolanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i wyposażenie punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach o nr ewidencyjnym 5/1 i 5/6 w miejscowości Raczyce, gmina Odolanów. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - nawierzchni placu i drogi dojazdowej, wzmocnienie skarp i istniejącej drogi, - montaż ogrodzenia stalowego prefabrykowanego ocynkowanego w powłoce z tworzywa sztucznego. Przęsła ogrodzenia mocowane do systemowych metalowych słupków w rozstawie ok. 2,5 m. - zbiornika p. poż. - kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem, - zbiornika bezodpływowego, - oświetlenia terenu, - wyposażenie punktu w: a)Kontener socjalno-biurowy Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego: Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie jest obiektem trwale związanym z gruntem, nie posiada fundamentów, a co za tym idzie nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Na terenie bezpośrednio przy wjeździe na teren punktu zlokalizować należy zadaszony, zamykany kontener socjalno-biurowy dla pracownika obsługującego punkt. Kontener zapewniać musi komfortowe warunki pracy oraz odpowiednią temperaturę przez cały rok. Kontener wykonać jako ocieplony, ogrzewany elektrycznie i klimatyzowany. Lokalizacja kontenera na terenie punktu oraz rozmieszczenie otworów okiennych zapewniać muszą widoczność z wnętrza kontenera w szczególności bramę wjazdową, miejsca postojowe przed kontenerem oraz możliwie duży obszar placu magazynowego. Obszar przed kontenerem bezpośrednio w świetle drzwi wejściowych należy zadaszyć. Ze względu na brak obecnej możliwości wykonania przyłącza wodociągowego, kontener należy wyposażyć w wewnętrzny lub zewnętrzny izolowany zbiornik na wodę użytkową (pojemność min. 1 m3) z systemem jej podgrzewania zabezpieczającym przed jej zamarzaniem. Zbiornik wraz z niezbędnym wyposażeniem (np. pompa) podłączony do pomieszczenia sanitarnego. W kontenerze wydzielić należy 3 pomieszczenia: - wiatrołap, - pomieszczenie biurowe, - łazienkę z sanitariatem. - wydzielone, zamykane pomieszczenie WC z wyposażeniem (, miska ustępowa ze spłuczką, umywalka jednokomorowa, bateria umywalkowa ścienna lub stojąca jednouchwytowa, lustro nad umywalką, podgrzewacz elektryczny c. w. u., szafka niska, podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papier toaletowy); oświetlenie, wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie; - Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny - szt.2.(1000W oraz grzejnik łazienkowy 400W) - podstawowy sprzęt i oznakowanie ppoż. oraz bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi, - odpowiednie środki pomocy doraźnej uwzględniające rodzaje zbieranych i magazynowanych odpadów, m.in. do płukania oczu, - klimatyzacja pomieszczenia biurowego, - przyłącze elektryczne, wewnętrzna instalacja elektryczna, oświetlenie wszystkich pomieszczeń, instalacje gniazd wtykowych) minimum 4 podwójne gniazda), - wiatrołap oświetlany, wycieraczka, - drzwi wejściowe ok. 200x90 cm, antywłamaniowe, wyposażone w zamki wielozapadkowe, - minimum jedno okno ok. 160x120 cm, rozwiewno-uchylne, z mikrowentylacją, - stopnie wejściowe zewnętrzne, stalowe, antypoślizgowe. Minimalna wysokość dostosowana do wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wymiary zewnętrzne: minimalna szerokość 2,4 m, minimalna długość: 6,0 m.Kontener socjalno-biurowy zadaszony, zamykany. Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiającym.Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości min. 100 mm, płyta OSB gr. min. 22 mm, wykładzina PCV. Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. min. 12 mm, wełna mineralna o grubości min. 100 mm, płyta laminowana biała gr. min. 12 mm.Ściany wewnętrzne działowe o warstwach: płyta laminowana biała (RAL 9010) oraz izolacja termiczna. Ściany zewnętrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana RAL 9010 (biały) z zielonymi elementami dekoracyjnymi - motywy recyklingu w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001), wełna mineralna gr. min. 60 mm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała. Świadectwo charakterystyki energetycznej kontenera biurowego: Zgodnie z Art. 3.3. punkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynku projektowany kontener socjalno- biurowy nie wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. b) Pojemniki 1100l - 4 szt. -pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 1,1 m3 z pokrywą o ładowności min. 400 kg., przystosowany do załadunku przez standardowe pojazdy komunalne. Materiał HDPE odporny na promieniowanie UV, koła 4 x ogumione z hamulcem. c) Pojemniki 1100l - 1 szt. -pojemniki z metalu o pojemności 1,1 m3, z pokrywą o ładowności min. 400 kg., przystosowany do załadunku przez standardowe pojazdy komunalne. Materiał HDPE odporny na promieniowanie UV, koła 4 x ogumione z hamulcem. d) Pojemniki 240l - 4 szt. -pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 0,24 m3, z zamykaną klapą przystosowany do załadunku przez standardowe pojazdy komunalne. e) Kontenery 7m3 (KP7) - 6 szt. kontenery o pojemności ok. 7 m3, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, przystosowane do przykrycia plandeką, (kontener niezadaszony, szt. 4; kontener zamykany (zadaszony)- szt. 2) . Pojazd odbiorczy typu -mały hak wg EN DIN 30 722. Kontenery z blachy stalowej grubości minimum 3 mm, drzwi na krótszym boku do załadunku i opróżniania dwuskrzydłowe ze wzmocnieniami , konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym. f) Kontener 12m3 1szt - otwarty niski na odpady budowlane i rozbiórkowe - niski otwarty (niezadaszony) kontenery min. 12 m3, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego. Kontener rolkowy służący do gromadzenia i transportu odpadów. Pojazd odbiorczy typu duży hak wg EN DIN 30722. Otwierane drzwi na krótszym boku do opróżniania dwuskrzydłowe ze wzmocnieniami, grubość ścian minimum 4 mm, grubość podłogi minimum 5 mm, płozy zakończone rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym. g) Kontener zamykany na odpady wielkogabarytowe - 1 szt. kontener min. 25 m3, wysokość min. 2,20 m, zadaszony, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, pojazd odbiorczy typu -duży hak wg EN DIN 30722. Kontener, otwierane drzwi na krótszym boku do załadunku i opróżniania dwuskrzydłowe ze zmocnieniami, grubość ścian minimum 4 mm, grubość podłogi minimum 5 mm, płozy zakończone rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiającym. h) Kontener na ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - 1 szt. kontener min. 25 m3, wysokość min. 2,20 m, zadaszony, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiającym. Kontener zadaszony, zamykany wykonany z blachy trapezowej. Kontener otwierany od dłuższego boku, drzwi dwuskrzydłowe ze wzmocnieniami i z zamkiem. Obiekt wyposażony będzie w instalację wentylacyjną (grawitacyjną) oraz elektryczną i oświetleniową. Rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnią antypoślizgową pod drzwi w celu możliwości wjazdu/ wyjazdu wózkiem ręcznym i podnośnikiem pneumatycznym z paletą drewnianą standardowych wymiarów i) Kontener zamykany na odpady do ponownego użycia - 1 szt. kontener zadaszony, zamykany, objętość min. 30 m3, min. 2,20 m wysokości użytkowej wewnątrz, kontener oświetlony (minimum jedna lampa). Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiającym. Obiekt wyposażony będzie w instalację wentylacyjną (grawitacyjną) oraz elektryczną i oświetleniową. Rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnią antypoślizgową pod drzwi w celu możliwości wjazdu/ wyjazdu wózkiem ręcznym i podnośnikiem pneumatycznym z paletą drewnianą standardowych wymiarów. Wyposażenie: dwa metalowe ocynkowane regały o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer. 100 cm, głębokość 30 cm, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 6kg (GP-6). j) Kontener specjalistyczny - magazyn odpadów niebezpiecznych Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy (kwasoodporny i zabezpieczony przed korozją) ruszt znajdujący się na całej powierzchni metalowej (kwasoodpornej i zabezpieczonej przed korozją) podłogi. Ewentualne wycieki będą przechowywane w wannie do wycieków (200l) i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Wysokość kontenera min. 2,20 m wysokości użytkowej wewnątrz. wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dłuższego boku, drzwi dwuskrzydłowe, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku. Wyposażenie -mobilna (dostawiana) dopasowana do wejścia rampa najazdowa, jako podjazd do otworu wejściowego do kontenera, np. dla ręcznego podnośnika palet, rampa ocynkowana z powierzchnią antypoślizgową. Drzwi o wielkości pozwalającej na ruch ręcznego podnośnika pneumatycznego z paletą drewnianą standardowych wymiarów (EURO). -Kwasoodporna wanna na odcieki o pojemności 200l -Dwie beczki stalowe o pojemności 200l (odpady z rodzaju 20 01 13, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30- rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zawierające substancje niebezpieczne) -Cztery beczki PEHD o pojemności 120l (odpady z rodzaju 20 01 13, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30- rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty zawierające substancje niebezpieczne) -Sześć pojemników na odpady o pojemności 60l (w tym 3 na odpady medyczne) -specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 200 l - akumulatory, dla następujących rodzajów odpadów: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34; -pojemnik na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności min. 10 l, dla następujących rodzajów odpadów: 20 01 33, 20 01 34; -specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) o pojemności min. 60 l, pozwalający magazynować świetlówki różnej długości; - kosze siatkowe na drobny zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; -metalowy ocynkowany regał na podstawowy sprzęt (jeden regał wys. 200 cm, szer. 100 cm, głębokość 30 cm, minimum 4 półki, wytrzymałość półki 150 kg), -zestaw sorbentów (5 kg) odpowiedni ze względu na rodzaje odpadów niebezpiecznych, -gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 6kg (GP-6), apteczka, środki pomocy doraźnej do płukania oczu. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25000.00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 8409 0001 0100 0228 2000 0008 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odolanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach