Przetargi.pl
„Budowa nowych sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Gmina Wręczyca Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 42-130 Wręczyca Wielka, Sienkiewicza 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343170245
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wręczyca Wielka
  Sienkiewicza 1
  42-130 Wręczyca Wielka, woj. śląskie
  tel. 343170245
  REGON: 151398385
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa nowych sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach