Przetargi.pl
Usługa ochrony osób i mienia Oddziału Rehabilitacji Balneologii i Medycyny fizykalnej Kochcice

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba ogłasza przetarg

 • Adres: 41940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 934 100 , fax. 323 934 141
 • Data zamieszczenia: 2017-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
  ul. Bytomska 62
  41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 934 100, fax. 323 934 141
  REGON: 86830700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony osób i mienia Oddziału Rehabilitacji Balneologii i Medycyny fizykalnej Kochcice
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Oddziału Balneologii i Medycyny Fizykalnej 42 - 713 Kochanowice Kochcice, ul. Zamkowa 1 przez 1-osobową obsadę, pracującą w dni robocze systemem wieczorowo-nocnym (od 18.00 do 6.00) a w dni ustawowo wolne, systemem całodobowym (od 6.00 do 6.00) Liczba roboczo-godzin ochrony przez 12 miesięcy to 5760. Dodatkowo wymagana grupa interwencyjna uzbrojona w broń palną w celu doraźnej pomocy osobie ochraniającej i personelowi oddziału. Zamawiający wymaga czasu dojazdu grupy interwencyjnej ze stałego miejsca stacjonowania do Oddziału Szpitala w ciągu 10 minut

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach