Przetargi.pl
Dostawa licencji na oprogramowanie

Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40156 Katowice, Al. Korfantego 117/119
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 004 691
 • Data zamieszczenia: 2017-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Katowicach
  Al. Korfantego 117/119
  40156 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 004 691
  REGON: 350266000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji na oprogramowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i licencji na oprogramowanie do szyfrowania danych, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie do inwentaryzacji i monitorowania sieci oraz oprogramowanie bazodanowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach