Przetargi.pl
„Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dębe Wielkie” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” oraz „Rozbudowa ul. Polnej w msc. Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie” w formule Zaprojektuj i wybuduj.

Gmina Dębe Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-311 Dębe Wielkie, Strażacka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 756 47 00
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębe Wielkie
  Strażacka 3
  05-311 Dębe Wielkie, woj. mazowieckie
  tel. 25 756 47 00
  REGON: 711582641
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Dębe Wielkie” w formule „Zaprojektuj i wybuduj” oraz „Rozbudowa ul. Polnej w msc. Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie” w formule Zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach