Przetargi.pl
Budowa budynku szatni na boisku sportowym

Gmina Żmudź ogłasza przetarg

 • Adres: 22-114 Żmudź, Kasztanowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825680182
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmudź
  Kasztanowa
  22-114 Żmudź, woj. lubelskie
  tel. 825680182
  REGON: 110197977
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zmudz-gmina.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku szatni na boisku sportowym
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach