Przetargi.pl
KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASÓW DROGOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW W PUŁAWACH

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-262 Lublin, Bohdana Dobrzańskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8863163
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
  Bohdana Dobrzańskiego 3
  20-262 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 8863163
  REGON: 431019170
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASÓW DROGOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW W PUŁAWACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1:Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:Droga Nr 738, 874 (odc.: Zarzecze – Puławy)1) Powierzchnie koszenia:I koszenie: II koszenie:Łącznie: 16,28 ha (162 778,00 m²) 16,28 ha (162 778,00 m²)Droga Nr 738: 8,51 ha (85 128,00m²) 8,51 ha (85 128,00m²)Droga Nr 874: 7,77 ha (77 650,00 m²) 7,77 ha (77 650,00 m²)2) Krotność koszeń:a. I koszenie na całej szerokości pasa drogowegob. II koszenie na całej szerokości pasa drogowegoZADANIE NR 2:Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:Drogi Nr: 824 (odc.: Opole Lubelskie – Annopol), 825, 8541) Powierzchnie koszenia:I koszenie: II koszenie:Łącznie: 53,06 ha (530 580,00 m²) 53,06 ha (530 580,00 m²)Droga Nr 824: 32,15 ha (321 486,00 m²) 32,15 ha (321 486,00 m²)Droga Nr 825: 7,91 ha (79 110,00 m²) 7,91 ha (79 110,00 m²)Droga Nr 854: 13,00 ha (129 984,00 m²) 13,00 ha (129 984,00 m²)2) Krotność koszeń:a. I koszenie na całej szerokości pasa drogowegob. II koszenie na całej szerokości pasa drogowegoZADANIE NR 3:Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:Drogi Nr: 826, 830 (na terenie m. Nałęczów)1) Powierzchnie koszenia:I – III koszenieŁącznie: 314,05 ar (31 405,00 m²)Droga Nr 826: 204,51 ar (20 451,00 m²)Droga Nr 830: 109,54 ar (10 954,00 m²)2) Krotność koszeń: maksymalnie 3 razy na całej szerokości pasa drogowegoZADANIE NR 4:Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:Drogi Nr: 801, 831 (na terenie m. Dęblin)1) Powierzchnie koszenia:I – III koszenieŁącznie: 314,30 ar (31 430,00 m²)Droga Nr 801: 283,84 ar (28 384,00 m²)Droga Nr 831: 30,46 ar (3 046,00 m²)2) Krotność koszeń: maksymalnie 3 razy na całej szerokości pasa drogowegoZADANIE NR 5:Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:Dawna DK Nr 17 (na terenie m. Ryki)1) Powierzchnia koszenia:I – III koszenieŁącznie: 392,87 ar (39 287,00 m²)Droga Nr 17: 392,87 ar (39 287,00 m²)2) Krotność koszeń: maksymalnie 3 razy na całej szerokości pasa drogowegoZADANIE NR 6:Usługi koszenia traw i chwastów w pasach drogowych Dróg Wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach:Dawna DK Nr 19 (na terenie m. Modliborzyce i Janów Lubelski)1) Powierzchnie koszenia:I – III koszenieŁącznie: 332,19 ar (33 219,00 m²)Droga Nr 19: 332,19 ar (33 219,00 m²)2) Krotność koszeń: maksymalnie 3 razy na całej szerokości pasa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77312000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach