Przetargi.pl
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU KONECKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

POWIAT KONECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT KONECKI
  ul. Stanisława Staszica 2
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291009389
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-konecki/zamowienia-publiczne2
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU KONECKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach