Przetargi.pl
Zapewnienie zasobów w subskrypcji Microsoft Azure

Centrum e-Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum e-Zdrowia
  ul. Stanisława Dubois 5A
  00-184 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 001377706
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cez.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie zasobów w subskrypcji Microsoft Azure
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach