Przetargi.pl
„Zakup wyposażenia, pomocy, sprzętu do Świetlicy Środowiskowej w Marianowie, Sancygniowie w Gminie Działoszyce”

GMINA DZIAŁOSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIAŁOSZYCE
  ul. Skalbmierska 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291009768
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup wyposażenia, pomocy, sprzętu do Świetlicy Środowiskowej w Marianowie, Sancygniowie w Gminie Działoszyce”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach