Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Schinzla 13
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (15) 833 05 94
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
  Schinzla 13
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. (15) 833 05 94
  REGON: 000302385
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Dezynfekcja w pralni.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Dezynfekcja skóry, rąk, błon śluzowych.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Antyseptyka cz. 1 .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Antyseptyka cz. 2 .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Dezynfekcja endoskopów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Dezynfekcja narzędzi. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Dezynfekcja powierzchni. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Dezynfekcja powierzchni w oddziale noworodkowym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Dekontaminacja przed zabiegiem. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Pojemniki na odpady medyczne. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Antyseptyka cz. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Środki do mycia i dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej . Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne: Środki do mycia i płukania pojemników na wydaliny. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach