Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu z podziałem na 2 pakiety, realizowane w ramach projektu „Sercem tworzone."

Zespół Szkół Specjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Traugutta 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych
  Traugutta 12
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  REGON: 731645573
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsswielun.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu z podziałem na 2 pakiety, realizowane w ramach projektu „Sercem tworzone."
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach