Przetargi.pl
Zakup usługi szkoleniowej (szkolenie nr 7, 8, 9) w ramach projektu FBW pn. „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej”, nr postępowania 4/BF/23/DG/FBW

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-624 Warszawa, Puławska 148/150
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-624 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012137497
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi szkoleniowej (szkolenie nr 7, 8, 9) w ramach projektu FBW pn. „Taktyka CBŚP w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku aktywności terrorystycznej”, nr postępowania 4/BF/23/DG/FBW
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach