Przetargi.pl
Zakup pojazdu z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej w Cieszynie

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
  Rynek 1
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  REGON: 072182338
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pojazdu z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej w Cieszynie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach