Przetargi.pl
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Obory - Niniew.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
  ul. Wilczak 51
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 631280809
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Obory - Niniew.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach