Przetargi.pl
Dostawa autobusu na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE ogłasza przetarg

 • Adres: 64-932 Stara Łubianka, ul. Kościuszkowców 2A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE
  ul. Kościuszkowców 2A
  64-932 Stara Łubianka, woj. wielkopolskie
  REGON: 570858951
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wsceitstaralubianka.pl//
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach