Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw wraz z przebudową tarasu, chodnikiem i mini boiskiem na terenie Przedszkola nr 110 „Wesoły Domek” przy ul. Świt 16a w Poznaniu.

Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek" ogłasza przetarg

 • Adres: 60-375 Poznań, Świt
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618614440 , +48618614440
 • Data zamieszczenia: 2017-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 110 "Wesoły Domek"
  Świt 16A
  60-375 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618614440 , +48618614440
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw wraz z przebudową tarasu, chodnikiem i mini boiskiem na terenie Przedszkola nr 110 „Wesoły Domek” przy ul. Świt 16a w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw wraz z przebudową tarasu, chodnikiem i mini boiskiem na terenie Przedszkola nr 110 „Wesoły Domek” przy ul. Świt 16a w Poznaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach