Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych, sklejki, płyt wiórowych oraz materiałów elektrotechnicznych, zestawów testowych do badania wody

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62800 Kalisz, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 651 397 , fax. 627 571 323
 • Data zamieszczenia: 2017-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  ul. Poznańska 79
  62800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 651 397, fax. 627 571 323
  REGON: 126675700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych, sklejki, płyt wiórowych oraz materiałów elektrotechnicznych, zestawów testowych do badania wody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych, sklejki, płyt wiórowych oraz materiałów elektrotechnicznych, zestawów testowych do badania wody, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 niepodzielne zadania: Zadanie nr 1: Sukcesywna dostawa wyrobów hutniczych Zadanie nr 2: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: sklejki, płyt wiórowych itp. Zadanie nr 3: Sukcesywna dostawa materiałów elektrotechnicznych Zadanie nr 4: Sukcesywna dostawa zestawów testowych do badania wody

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach