Przetargi.pl
Rękawy z folii do kiszenia zielonek

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2017-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 7972800093
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rękawy z folii do kiszenia zielonek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawy z folii do kiszenia zielonek w ilości – 15 sztuk, loco ZD Pawłowice. Parametry techniczne: • długość rękawa – 75 mb • średnica rękawa – 270 cm • obwód rękawa – 848 cm • grubość folii - 200-250 mikronów • kolor ( zewnętrzna – biała , a wewnętrzna – czarna) • odporność na rozerwanie - 20 g/ mikron ( wzdłużna) 30 g/ mikron ( poprzeczna) Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach