Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia gabinetu stomatologicznego w tym unitu stomatologicznego

Szkoła Podstawowa nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 63400 Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 364 627 , fax. 627 364 627
 • Data zamieszczenia: 2017-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 5
  ul. Grabowska 42372
  63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 364 627, fax. 627 364 627
  REGON: 69410300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia gabinetu stomatologicznego w tym unitu stomatologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Dostawa: 1. unitu stomatologicznego mocowanego do podłogi gabinetu, 2. autoklawu parowego o pojemności 17 litrów, 3. aparatu RTG punktowego zsynchronizowanego z systemem radiowizjografii cyfrowej (RVG), 4. aparatu RTG punktowego (wewnątrzustnego), 5. radiografii cyfrowej, 6. oprogramowania do radiografii cyfrowej, 7. androidu, 8. monitora medycznego, 9. kamery stomatologicznej wewnątrzustnej, 10. komputera posiadającego oprogramowanie umożliwiające prowadzenie kartoteki pacjentów i archiwizacjię zdięć Rtg oraz kamery wewnątrzustnej, 11. medycznego generatora ozonu. Zadanie nr 2 Dostawa: 1. narzędzi stomatologicznych i drobnego wyposażenia, 2. pakietu wyposażenia materiałów zużywalnych: materiałów jednorazowego użytku, 3. materiałów stomatologicznych do wypełniania zębów przednich i bocznych, 4. podkładów i cementów oraz materiałów profilaktycznych, 5. leków, 6. preparatów do dezynfekcji i higieny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach