Przetargi.pl
Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynkach mieszkalnych- leśniczówka Gołepole nr inw. 110/86, Kruszewo nr inw. 110/137, Drzązgowo nr inw. 110/94, Huta. nr inw. 110/1400

Nadleśnictwo Sarbia ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, Sarbka 46
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 255 12 20
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Sarbia
  Sarbka 46
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 67 255 12 20
  REGON: 570064487
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynkach mieszkalnych- leśniczówka Gołepole nr inw. 110/86, Kruszewo nr inw. 110/137, Drzązgowo nr inw. 110/94, Huta. nr inw. 110/1400
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym - leśniczówka Gołepole nr inw. 110/86Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 5, 6 i 7 do SWZ, na które składają się:- kosztorys ofertowy i przedmiar robót zał. nr 5,- Specyfikacja Techniczna zał. nr 6- dokumentacja techniczna zał. nr 7Część II - Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym -leśniczówka Kruszewo nr inw. 110/137Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 5, 6 i 7 do SWZ, na które składają się:- kosztorys ofertowy i przedmiar robót zał. nr 5,- Specyfikacja Techniczna zał. nr 6- dokumentacja techniczna zał. nr 7Część III - Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym – leśniczówka Drzązgowo nr inw. 110/94”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 5, 6 i 7 do SWZ, na które składają się:- kosztorys ofertowy i przedmiar robót - zał. nr 5,- Specyfikacja Techniczna - zał. nr 6- dokumentacja techniczna -zał. nr 7Część IV – Modernizacja C.O. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym – leśniczówka Huta nr inw. 110/1400”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 5, 6 i 7 do SWZ, na które składają się:- kosztorys ofertowy i przedmiar robót - zał. nr 5,- Specyfikacja Techniczna - zał. nr 6- dokumentacja techniczna -zał. nr 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach