Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-465 Łódź, Dubois 118
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Dubois 118
  93-465 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 100804793
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySamorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy o finansach publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach