Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie budynku sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniu terenu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525858124 , fax. 525858273
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bydgoszcz
  Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525858124, fax. 525858273
  REGON: 092351297
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie budynku sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniu terenu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach