Przetargi.pl
Dostawy opatrunków,obłożeń i środków dezynfekcyjnych

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2017-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy opatrunków,obłożeń i środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opatrunków, obłożeń i środków dezynfekcyjnych w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany w następujących pakietach: Pakiet nr 1 – Opatrunki I – kompresy jałowe Pakiet nr 2 – Opaski Pakiet nr 3 – Opatrunki II - kompresy, gaza, wata Pakiet nr 4 – Opatrunki III – setony, tupfery, zestawy Pakiet nr 5 – Opatrunki IV – przylepce, opatrunki do wkłuć Pakiet nr 6 – Opatrunki V – opaski, rękawy Pakiet nr 7 – Serwety operacyjne, zestawy Pakiet nr 8 – Opatrunki do mocowania kaniul i parafinowe Pakiet nr 9 – Folie, przylepce Pakiet nr 10 – Serwety, obłożenia II Pakiet nr 11 – Podkłady chłonne, rozpatrywane pozycjami Pakiet nr 12 – Opatrunki laryngologiczne Pakiet nr 13 – Tupfery spiczaste Pakiet nr 14 – Opatrunki ze srebrem Pakiet nr 15 - Inne, rozpatrywane pozycjami Pakiet nr 16 – Dezynfekcja

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach