Przetargi.pl
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C, ul. Wybudowanie, Świekatowo

Gmina Świekatowo ogłasza przetarg

 • Adres: 86-182 Świekatowo, Dworcowa 20A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523322280 , fax. 52 332 2012
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świekatowo
  Dworcowa 20A
  86-182 Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523322280, fax. 52 332 2012
  REGON: 092351073
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiekatowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C, ul. Wybudowanie, Świekatowo
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach