Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa części usługowej parteru w budynku wielorodzinnym dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Zdrowia i Straży Miejskiej przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni"

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 668 23 00
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 668 23 00
  REGON: 191675557
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa części usługowej parteru w budynku wielorodzinnym dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Zdrowia i Straży Miejskiej przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni"
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach