Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej.

GMINA SZCZUROWA ogłasza przetarg

 • Adres: 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146320949
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZCZUROWA
  ul. Lwowska 2
  32-820 Szczurowa, woj. małopolskie
  tel. 146320949
  REGON: 851660714
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczurowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach