Przetargi.pl
Usługi przewodnickie w oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w latach 2017 – 2018

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31011 Kraków, Rynek Główny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 422 32 64 , fax. 012 422 32 64
 • Data zamieszczenia: 2017-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Rynek Główny 35
  31011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 422 32 64, fax. 012 422 32 64
  REGON: 27778200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przewodnickie w oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w latach 2017 – 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewodnickie w oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje 2 (dwie) części: 1) Część nr 1 Usługi przewodnickie w oddziałach A Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest świadczenie usługi przewodnickiej dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych. Szczegółowy zakres świadczenia usługi, w tym m.in. miejsca (oddziały Zamawiającego), godziny otwarcia oddziałów, szacunkowe proporcje oprowadzeń w poszczególnych językach i oddziałach, czas oprowadzeń, obowiązki wykonawcy zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 – załączniku nr 1 A, Regulaminach wystaw w poszczególnych oddziałach a także w nin. siwz oraz wzorze umowy stanowiących odpowiednio załączniki do siwz. W zakresie części nr 1 usługa przewodnicka będzie świadczona w następujących oddziałach Zamawiającego: 1. Oddział IV – Fabryka Emalia Oskara Schindlera - wystawa stała Kraków - czas okupacji 1939–1945, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków; 2. Filia oddziału IV - Ulica Pomorska - wystawa stała Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków; 3. Filia oddziału IV - Apteka pod Orłem - wystawa stała Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim, Plac Bohaterów Getta 18, 30-547 Kraków; 4. Oddział III - Stara Synagoga - wystawa stała „Dzieje i kultura Żydów krakowskich”, ul. Szeroka 24, 31-053 Kraków. 2) Część nr 2 - Usługi przewodnickie w oddziałach B Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest świadczenie usługi przewodnickiej dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych. Szczegółowy zakres świadczenia usługi, w tym m.in. miejsca (oddziały Zamawiającego), godziny otwarcia oddziałów, szacunkowe proporcje oprowadzeń w poszczególnych językach i oddziałach, czas oprowadzeń, obowiązki wykonawcy zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 – załączniku nr 1 B, Regulaminach wystaw w poszczególnych oddziałach a także w nin. siwz oraz wzorze umowy stanowiących odpowiednio załączniki do siwz. W zakresie części nr 2 usługa przewodnicka będzie świadczona w następujących oddziałach Zamawiającego: 1. Oddział IX - Rynek podziemny - szlak turystyczny Śladem europejskiej tożsamości Krakowa mieszczący się pod płytą Rynku Głównego, Rynek Główny 1, 31 – 042 Kraków, 2. Oddział VI - Kamienica Hipolitów - wystawa stała Mieszczański dom, Plac Mariacki 3, 31-042 Kraków, 3. Oddział I - Pałac Krzysztofory - wystawa stała Cyberteka. Kraków - czas i przestrzeń, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, 4. Filia oddziału I – Wieża Ratuszowa, Rynek Główny 1, 31-001 Kraków, 5. Oddział V - Celestat - wystawa stała "Krakowskie Bractwo Kurkowe i obronność miejska", ul. Lubicz 16, 31- 504 Kraków, 6. Filia oddziału V – Barbakan, ul. Basztowa, 30-547 Kraków, 7. Filia oddziału V - Mury Obronne, Pijarska, 30-547 Kraków, 8. Oddział VIII - Dzieje Nowej Huty - oprowadzanie po Nowej Hucie, os. Słoneczne 16, 31-958 Kraków, 9. Przyszły oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Muzeum Podgórza, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 (budynek dawnego Zajazdu pod św. Benedyktem), Kraków 30-553. 2. Zamawiający wskazuje, iż podane ilości oprowadzeń i parametry wskazujące na wielkość zamówienia są wartościami szacunkowymi.  Rzeczywista ilość oprowadzeń wynikać będzie z liczby odwiedzających. Zamawiający gwarantuje realizacje zamówienia dla części I i II w minimum 70 procent podanych ilości.  Z tytułu realizacji zamówienia w minimalnym zakresie Wykonawca nie jest uprawniony do wystosowywania roszczeń odszkodowawczych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach