Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2017-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie częściowe nr 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów - 2 szt. dla Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków - 2 szt. dla Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa - 1 szt. dla Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 4: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa - 3 szt. dla Instytutu Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach