Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie artykułów spożywczych i wody mineralnej

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33380 Krynica-Zdrój, ul. Świdzińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4146900, 4146387 , fax. 184 146 240
 • Data zamieszczenia: 2017-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  ul. Świdzińskiego 4
  33380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 018 4146900, 4146387, fax. 184 146 240
  REGON: 49004414700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie artykułów spożywczych i wody mineralnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach