Przetargi.pl
Usługi transportowe w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 92-318 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133 D lokal 214
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426763487 , fax. 426763487
 • Data zamieszczenia: 2023-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133 D lokal 214
  92-318 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426763487, fax. 426763487
  REGON: 472219069
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz posiłków do 60 osób zamieszkałych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Dwudaniowe obiady przekazywane będą Wykonawcy w jednorazowych pojemnikach na terenie Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze, ul. 1-ego Maja 3/5, 95-020 Wiśniowa Góra, gm. Andrespol. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru posiłków w godzinach 10.30 – 11.00 i dostarczenia posiłków do godziny 15.30 do odbiorców zamieszkałych na terenie gmin: Brójce, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn i Koluszki, pod adresy wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizował usługę przez 7 dni w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach