Przetargi.pl
Usługi cateringowe dla Biura Aktywności Miejskiej UMŁ i rad osiedli w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 472057632
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringowe dla Biura Aktywności Miejskiej UMŁ i rad osiedli w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi cateringowe na potrzeby Biura Aktywności Miejskiej UMŁUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Olechów - JanówUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Stary WidzewUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla ŁagiewnikiUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Radogoszcz IUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Radogoszcz IIUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Radogoszcz IIIUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Radogoszcz IVUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Radogoszcz VUsługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego,Usługi cateringowe na potrzeby Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach