Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby jednostek Administracji Centralnej Politechniki Łódzkiej w 2023/2024 r.

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Żeromskiego 116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 7270021895
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych na potrzeby jednostek Administracji Centralnej Politechniki Łódzkiej w 2023/2024 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby spotkań/ szkoleń/ konferencji organizowanych przez Administrację Rektorską oraz Samorządy i Organizacje Studenckie Politechniki Łódzkiej (dalej Politechnika, PŁ). Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych tj. usług przygotowania, dostarczania, podawania posiłków przez obsługę kelnerską, usług bieżącego uzupełniania poczęstunku oraz usług porządkowych w trakcie serwowania oraz po zakończeniu serwowania posiłków z wykorzystaniem przez Wykonawcę własnego personelu, urządzeń, sprzętu, naczyń, produktów w czasie spotkań organizowanych przez PŁ. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Rektoratu PŁ oraz pozostałe miejsca wskazane przez Zamawiającego, położone na terenie kampusów A i B PŁ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach