Przetargi.pl
Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Królewska 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438244182
 • Data zamieszczenia: 2022-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
  Królewska 29
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438244182
  REGON: 000312515
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdwola.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach