Przetargi.pl
Tężnia solankowa w Parku Miejskim

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Stefana Złotnickiego 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438250229 , fax. 438250202
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438250229, fax. 438250202
  REGON: 730934424
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tężnia solankowa w Parku Miejskim
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach