Przetargi.pl
Świadczenie usług prawnych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, część 1 ÷ 3

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza przetarg

 • Adres: 00-801 Warszawa, Chmielna 69
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Chmielna 69
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 141032404
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ncbr
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług prawnych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, część 1 ÷ 3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach