Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki Katowickie Inwestycje S.A.

Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.) ogłasza przetarg

 • Adres: 40-322 Katowice, Wandy 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 350 00 75
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.)
  Wandy 6
  40-322 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 350 00 75
  REGON: 240612757
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych dla pracowników Spółki Katowickie Inwestycje S.A.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach