Przetargi.pl
Świadczenie indywidualnej pomocy psychologicznej dla osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz przebywających obecnie na terenie województwa lubelskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5287650 , fax. 81 5287630
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  Diamentowa 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5287650, fax. 81 5287630
  REGON: 432687353
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.lubelskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie indywidualnej pomocy psychologicznej dla osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz przebywających obecnie na terenie województwa lubelskiego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach