Przetargi.pl
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU ogłasza przetarg

 • Adres: 05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 36
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU
  ul. Bohaterów Westerplatte 36
  05-480 Karczew, woj. mazowieckie
  REGON: 014848593
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach