Przetargi.pl
Remonty infrastruktury drogowej oraz placów na terenie Gminy Brąszewice

Gmina Brąszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-277 Brąszewice, Sieradzka 98
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438211778 , fax. 438211873
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brąszewice
  Sieradzka 98
  98-277 Brąszewice, woj. łódzkie
  tel. 438211778, fax. 438211873
  REGON: 730934418
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.braszewice.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty infrastruktury drogowej oraz placów na terenie Gminy Brąszewice
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach