Przetargi.pl
Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno – sportowego w Łabiszynie

Gmina Łabiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-210 Łabiszyn, Plac 1000-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łabiszyn
  Plac 1000-lecia
  89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 092351200
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.labiszyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno – sportowego w Łabiszynie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach