Przetargi.pl
Opróżnianie koszy ulicznych na odpady w pasach drogowych miasta Włocławek

MIEJSKI ZARZĄD INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU WE WŁOCŁAWKU ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielna 13/21
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544116454
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU WE WŁOCŁAWKU
  ul. Zielna 13/21
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544116454
  REGON: 384814038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzidit.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opróżnianie koszy ulicznych na odpady w pasach drogowych miasta Włocławek
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach